מדיניות שמירת פרטיות

חזור

על ידי שימוש באתר של העמותה כהגדרתם בתנאי השימוש, הינך נותן את הסכמתך שכל מידע אישי שאתה מוסר עשוי להיות מעובד על ידי העמותה באופן ולמטרות המתוארים במדיניות שלהלן.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים במסמך זה, אל תשתמש באתר על שירותיו (“השירותים”) בכל צורה שהיא.

מידע שאנו אוספים, אופן ומטרות השימוש:

מידע הנמסר על ידך – כאשר אתה נרשם לעמותה, אנו מבקשים ממך פרטי התקשרות. במקרים מסוימים, אנו עשויים לבקש ממך מידע על חשבון כרטיס אשראי או אופן תשלום אחר.
מטרות – אנו מעבדים את המידע האישי שלך רק למטרות תרומות המפורטות במסמך זה ומטרות פנימיות של עזרה בשיפור השירותים שלנו וסיוע בפתרון בעיות.
מידע על משתמשים – כשאתה משתמש בשירותים שלנו, אנו מקבלים ומתעדים באופן אוטומטי מידע מהמחשב, המסמכים והדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מידע על קוקיות (cookies), ומאפייני תוכנה וחומרה.
קוקיות (cookies) – כאשר הנך משתמש בשירותים שלנו, אנו עשויים לשלוח קוקית אחת או יותר – קובץ המכיל שרשרת של תווים – למחשב שלך שמזהה את הדפדפן שלך באופן ייחודי. אנו משתמשים בקוקיות על מנת לשפר את איכות השירות שלנו על ידי אחסון העדפות המשתמש ומעקב אחר מידע המשתמש. רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו קוקיות, אולם באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל הקוקיות או יציין מתי נשלחת קוקית. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי במצב של ניטרול קוקיות. העמותה עשויה להשתמש במידע “הנאסף באופן אוטומטי” ומידע על “קוקיות” על מנת: (א) לעדכן באופן אוטומטי את התוכנה במערכת שלך; (ב) לזכור את המידע שלך כך שלא תצטרך להקלידו מחדש במהלך ביקורך או בפעם הבאה בה תבצע גישה; (ג) לפקח על המדדים המצטברים של השימוש באתר, כגון מספר המבקרים הכולל והעמודים שבוצעה אליהם גישה; (ד) לספק מדדים כאמור למשתמשים ככל שהם נוגעים לתוכן שהעלו משתמשים כאמור; וכן (ה) לעקוב אחר הכניסות שלך.
פניות ממשתמשים – כאשר אתה שולח דואר אלקטרוני או פניה אחרת לעמותה, אנו רשאים לשמור פניות אלו על מנת לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו.
קישורים – העמותה עשויה לספק קישורים לאתרים אחרים כשירות ללקוחותינו. העמותה אינה אחראית לנוהגי השמירה על הפרטיות של אתרים אחרים. הצהרת פרטיות זו חלה באופן בלעדי לגבי מידע שנאסף על ידינו.
ילדים – אם אתה ילד מתחת לגיל 18, עליך להשיג הסכמה מהוריך טרם השימוש בשירות שלנו. העמותה לא תיצור קשר או תתקשר ביודעין עם ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמת ההורים האמורה. אם יש לך סיבה להאמין שילד נתן לנו מידע אישי שלו, אנא צור עימנו קשר לכתובת המופיעה לעיל, ואנו ננסה למחוק מידע זה ממאגרי הנתונים שלנו.
תחזוקה – העמותה משתמשת במידע שאתה מספק או שאנו אוספים על מנת להפעיל, לתחזק, לחזק ולספק את כל המאפיינים והשירותים המצויים באתר.
דואר אלקטרוני – אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך, למטרת פניות אדמיניסטרטיביות, כמו להודיע לך על עדכונים מהותיים לאתר, הודעות בנוגע לשירותים חדשים שמוצעים, למטרות שירות לקוחות, לטיפול בנושאי הפרת זכויות יוצרים או לשון הרע, או כדי ליצור עמך קשר בנוגע לכל תוכן שפרסמת באתר, בהסכמתך לתנאי מדיניות זו הנך מסכים למשלוח דואר כאמור. אם אינך מסכים נא השב ל-hayim@hayim.org.il
ניתוח – העמותה משתמשת בכל המידע שאנו אוספים על מנת להבין את מגמות השימוש וההעדפות של המשתמשים שלנו, לשפר את הדרך בה האתר עובד ונראה, וליצור תכונות ושימושים חדשים.
תרומה- למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בתרומתך אם לא נקבל אותם. העמותה נעזרת בצדדים שלישיים על מנת לספק שירות עבור כרטיסי אשראי, בנקים, תשלומים ואינפורמציה בעיבוד הנתונים. אם אתה בוחר לתרום “און ליין”, דרך הטלפון, דרך דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת אנו נשתף את המידע האישי עם ספקי עיבוד הנתונים. אנו מאמינים כי אותם ספקים ינהגו במידע האישי שלך באופן אחראי, יחד עם זאת אין העמותה אחראית לספקים אלו ואין ביכולתה לפקח עליהם ולכן אנו לא ערבים לפרטיות שלך במקרים אלו.

שיתוף מידע:

אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, העמותה לא תמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי מבלי לקבל תחילה את הסכמתך מראש ובכתב. העמותה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים בנסיבות המוגבלות הבאות בלבד:

אנו מספקים מידע כאמור לחברות הבנות והקשורות שלנו או צדדים שלישיים מטעמנו, לצורך המטרת האמורות במדיניות זו, ובכפוף להתחייבותם לשמירת סודיות.
אנו מאמינים בתום לב כי גישה, שימוש, שימור או גילוי של מידע כאמור הוא הכרחי באופן סביר כדי: (א) למלא אחר כל דין, הליך משפטי או דרישת רשות מוסכמת, (ב) לאכוף הסכמים רלוונטיים, כולל חקירת הפרה פוטנציאלית שלהם, (ג) לגלות, למנוע או לטפל בדרך אחרת בהונאה, אבטחה או עניינים טכניים, (ד) הכרחי במידה סבירה למען המשך מתן השירות או (ה) להתגונן מפני נזק קרוב צפוי לזכויות, לרכוש או לבטיחות של העמותה, משתמשיה או הציבור כנדרש או מותר על פי דין.
אם העמותה תהיה מעורבת במיזוג, רכישה, או כל צורה אחרת של מכירה של נכסיה, כולם או חלקם, אנו ניתן הודעה טרם העברתו של מידע אישי והכפפתו למדיניות שמירת פרטיות אחרת.
לצרוך ביצוע תרומתך יימסר המידע לחברת כרטיסי האשראי ו/או ספקי שירות לצורך סליקה, שמירת פרטיך לגופים הללו כפופה למדיניותם.

אבטחת מידע:

אנו נוקטים אמצעי בטיחות מתאימים על מנת להתגונן מפני ביצוע גישה בלתי מורשית או שינוי, גילוי או השמדה בלתי מורשים של נתונים. אנו מגבילים את הגישה למידע אישי אודותיך לעובדים, קבלנים ושלוחים שאנו מאמינים כי יש להם צורך סביר לקבל מידע זה. אנשים אלו כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות. השרתים ומאגרי הנתונים שלנו מוגנים על ידי טכנולוגיית אבטחה ברמה סבירה/המקובלת. על אף שאיננו יכולים להבטיח הגנה מפני כל הפסד, שימוש בלתי ראוי, גילוי בלתי מורשה, שינוי או השמדה של נתונים, אנו עושים מאמצים סבירים למנוע מקרים כגון אלו.

שלמות נתונים, ביצוע גישה למידע אישי ועדכונו:

עם קבלת בקשתך בכתב ומידע מספיק על מנת לאפשר לנו לזהות את המידע האישי שלך, אנו נגלה לך את המידע שיש ברשותנו אודותיך. לבקשתך אנו נעדכן, נתקן או נמחק, בכפוף לדין, כל מידע אישי שאינו מדויק ונודיע לכל צד שלישי המקבל את המידע על השינויים הדרושים. אנו מבקשים ממשתמשים פרטיים לזהות את עצמם ואת המידע המבוקש לגישה, תיקון או הסרה טרם עיבוד בקשות כאמור.

אכיפה:

עמותה בודקת את עמידתה במדיניות זו בקביעות. הנך מוזמן להפנות כל שאלה או חשש בנוגע למדיניות זו או לטיפול שלנו במידע אישי על ידי יצירת קשר עמנו כמפורט לעיל. כאשר אנו מקבלים טענות פורמאליות בכתב, מדיניות העמותה היא ליצור קשר עם המשתמש המתלונן בנוגע לטענות שלו או שלה. אנו נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות המתאימות, כולל רשויות מקומיות להגנה על מידע, לצורך פתרון כל תלונה בנוגע להעברת מידע אישי, אשר לא ניתן לפתרה בין העמותה לבין אדם פרטי.

שינויים למדיניות שמירת פרטיות זו:

העמותה רשאית לעדכן מדיניות זו. אנו ניידע אותך לגבי שינויים משמעותיים באופן בו אנו מטפלים במידע אישי על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הראשית המצוינת בחשבונך או על ידי פרסום הודעה בולטת באתר שלנו.

שאלות: אם יש לך שאלות כלשהן אודות מדיניות שמירת הפרטיות או חששות בדבר הדרך בה אנו מעבדים את המידע האישי שלך, אנא צור קשר עמנו ב: hayim@hayim.org.il