קשרי חוץ

חזור

עמותת חיים נעזרת, בין השאר, בתמיכת קהילות יהודיות וישראליות ברחבי העולם.

אנגליה

העמותה פועלת באמצעות העמותה British Friends of Hayim Association. עמותה זו מוכרת למס באנגליה, ומספרה ברשם העמותות 327189.

לפרטים או ליצירת קשר, ניתן לפנות לנאמנות העמותה:

  • שירית קידר shiritkedar@gmail.com
  • סו כספי ענבר caspi_susan@yahoo.co.uk
  • ענגי אונגר ongi@daoshipping.com