המרכז הרפואי הדסה עין כרם- ירושלים (משרדי העמותה)

תומכת רווחה

המרכז הרפואי הדסה עין כרם- ירושלים
לכל שאלה- נא ליצור קשר עם משרדי העמותה
03-6120494
hayim@hayim.org.il