ועד מנהל מתנדב

חבר הנאמנים (לפי סדר א'-ב'):

אבי שומר
פרופ’ איאן כהן
פרופ’ איזי בורוביץ
עו”ד ג’ון גבע
דנה ג’וריני רוזנבלט
יוסי אלבז
פרופ’ יצחק מלר
משה מורד
עדי קייזמן
עמרי פדן