תרומה מוכרת לצורכי מס

מהי תרומה ? מהי תרומה מוכרת לצרכי מס ? איך מחושבת תרומה מוכרת לצרכי מס ? קבלת החזר ממס הכנסה בגין תרומה לעמותת “חיים” (ע”ר 580073955). בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשאי כל אדם או תאגיד לתרום למוסד ציבורי אשר קיבל הכרה “כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46” תרומה בכסף או בשווה כסף ולקבל 35% מסך התרומה החזר ממס הכנסה.
לדוגמא: אדם התורם לעמותה סך של 10,000 ₪, יקבל החזר ממס הכנסה בסך 3,500 ₪.
נציין כי ההחזר מופקד לחשבון הבנק של התורם ע”י מס הכנסה בכפוף לדוח אשר הוא מגיש לרשויות המס, שכיר, עצמאי או חברה כל אחד לפי עניינו. העמותה אינה עוסקת במתן החזרים או בדיווח למס הכנסה עבור התורם אלא נותנת קבלה לתורם, ועל התורם לפעול עצמאית מול רשויות המס.

 

פקודת מס הכנסה קבעה תנאים ומגבלות לקבלת החזר ולהיקף ההחזר שניתן לקבל מרשויות המס. לעניין התנאים והמגבלות האמורים יש לעיין בפקודת מס הכנסה או להיוועץ ברואה חשבון או ביועץ מס.
להלן קישור לנוסח הפקודה.
נציין כי התנאים וקבלת ההחזר ממס הכנסה האמורים בסעיף 46 חלים גם על תרומות הניתנות בשווה כסף לעמותה בכפוף לעובדה שהתורם מנפיק חשבונית מס לעמותה.
הקליקו כאן לתרומה לעמותת “חיים” תרומה מוכרת לצרכי מס. על כל תרומה תינתן קבלה של תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46
מאמר זה הוא למידע בלבד. אין להסתמך על הנאמר כאן. הנכתב הינו בגדר המלצה בלבד. בכל עניין יש לבדוק עם רו”ח או אנשי מקצוע.