English

עמותת חיים

למען ילדים חולי סרטן בישראל

פועלת משנת 1984 בשאיפה לעתיד טוב יותר שבו ינצחו כל הילדים את מחלת הסרטן, ובמטרה לשיפור מתמיד באכות חייהם ובקידום אכות הטיפול הרפואי הניתן לילד המחלים.

העמותה פועלת בנחישות למענם של הילדים ובני משפחותיהם בכל המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ, והינה חלק מהמערך האונקולוגי במחלקות.

העמותה מנוהלת על ידי ועד מנהל מתנדב ויו”ר מתנדב. כל חברי העמותה עושים עבודתם בהתנדבות מלאה וללא כל שכר.

העמותה מטפלת בכלל הילדים החולים ללא הבדלי דת גזע ומין.

 

 

עמותה רשומה מס. 580073955

 

uyelikler_ICCCPO_logo_08112010

Member of Childhood Cancer International
(CCI)

אירועים

פלייר שקמה

הפנינג ע-נ-ק לכל המשפחה בבית הספר שקמה!

–בזאר התרמה מטורף בבית הספר שקמה בראשון לציון– בתאריך 7.6.17 יום ד’- הכניסה חופשית! מחכים לראותכם!

לכל האירועים

ערוצים נוספים

מה חדש?

פלייר שקמה

הפנינג ע-נ-ק לכל המשפחה בבית הספר שקמה!

–בזאר התרמה מטורף בבית הספר שקמה בראשון לציון– בתאריך 7.6.17 יום ד’- הכניסה חופשית! מחכים לראותכם!

לכל מה שחדש