מדיניות פרטיות

הסכמה לתנאי השימוש

 

בעצם השימוש באתר הנך מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך תנאי שימוש זה (להלן "תנאי השימוש") וכמובן הסכמתך להוראות כל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר.

ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו לפי הפרטים המופעים תחת הכיתוב "צור קשר".

 

.      שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס התרומה נעשית עפ"י רצונו של התורם ובהסכמתו. עצם מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של התורם למסירתם.

העמותה  נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות  הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה העמותה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של התורם, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

 

ביטולים 

במידה שתורם מעוניין לבטל את הרכישה עוד טרם  שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון למשרדי העמותה, או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

 

מדיניות פרטיות 

העמותה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר  ומתחייבת לשמור עליה כמפורט להלן:

השימוש באתר דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש כל משתמש למסור מידע אישי
בסיסי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו לרבות  כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
האתר נעזר ב"עוגיות" (
Cookies) בקשר למשתמשים בממשק הניהול לצורך התפעול השוטף והתקין שלו.

המידע הנאסף באתר אינו מועבר, נמכר, או מופץ, והוא אינו משותף עם צדדים  שלישיים
כלשהם, אלא אם יידרש המידע כדין ע"י רשויות החוק מתוקף ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות
התשמ"א 1981.

בהתאם לבקשת משתמש/ים לקבל מהאתר מידע, הרי שמידע כזה יימסר כל עוד תהיה הבקשה
בתוקף. כל משתמש יוכל לגרוע עצמו מרשימת  התפוצה של המידע בכל עת באמצעות פניה    
לאתר בכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת.

אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אל התורם, בהתבסס על השתייכותו לקבוצה שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז יהיה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

במקרה זה יימחק המידע הדרוש כדי לפנות לתורם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לעמותה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שהתורם ביצע באתר - יוסיף להישמר במאגרי העמותה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליו.


האתר  עושה ויעשה כל שביכולתו למנוע חדירה לבסיס המידע של האתר  על ידי גורמים זרים
שאינם מורשים לכך. אך העמותה אינה אחראית ככל ותהיה חדירה כזו.

תשומת לב המשתמש מופנית לכך כי באתר מצויים קישורים (לינקים) לאתרים אחרים שלא
בהכרח מחויבים למדיניות שמירת הפרטיות שהאתר מחויב לה. גלישה ושימוש באתרים אלו
הינה באחריות המשתמש לבדו  והאתר, העמותה ומי מטעמם אינו אחראי לגבי פעילות זו של
המשתמש והוא עושה אותה על אחריותו הבלעדית.

בכל שאלה או הבהרה לגבי מדיניות שמירת הפרטיות, אנא פנו באמצעות הדואר האלקטרוני. המצוין להלן.

העמותה  עושה מאמצים לשתף פעולה עם חברות סליקה אמינות ובעלות מוניטין בלבד ונוקט
במאמצים סבירים ומקובלים מולן בכדי למנוע שימוש לרעה על ידן במידע המועבר אליהם על 
המשתמשים ואולם האתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל שימוש
שיעשה על ידי  חברות הסליקה ומי מהן  במידע שהועבר להן, ככל ויעשה.

מעבר לשימוש הנ"ל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש,
אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר ופגיעה באתר ו/או
 משתמשים אחרים. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן
 השירות ותפעול האתר.

האתר  נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המצוי
בו. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון.
העמותה לא תהא אחראית  לכל  נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שהתורם מסר, יעודכנו סעיפי הפרטיות של העמותה בהתאם.