הזמנה לאסיפה כללית של העמותה

זוהי הודעה על כינוסה של אסיפה כללית של העמותה שתתקיים ביום ראשון ה- 25.11.2023 בשעה 18:00 בספריית בי"ח שניידר, קפלן 14, פתח תקווה, קומה 7, מחלקה אונקולוגית.

 

לינק לפגישה ב zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88484022115?pwd=OhJPnro1bWi2gvg0oGyL8EypbJ2gab.1

 

 

על סדר היום:

1. פתיחה - ע"י יו"ר העמותה

2. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2022

3. אישור הדו"ח המילולי ודו"ח המבקר לשנת 2022

4. דו"ח מבקר הפנים

5. שונות

 

אם במועד האמור לא יהיה מניין חוקי, פתיחת האסיפה תדחה לשעה 18:30 ובשעה הנדחית יהיו הנוכחים ראויים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

בכבוד רב,

אבשלום כהן

יו"ר העמותה

מנכ"ל מתנדב