תמיכות בבתי חולים

עמותת “חיים” תומכת במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ברחבי הארץ במטרה לקדם את אכות הטיפול והשירות הרפואי בילדים החולים באותן המחלקות. העמותה מממנת תקני כוח אדם בתחום הרפואי: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים,  עובדי מעבדה ופרה-רפואיים וכל זאת בהתאם למספר הילדים המטופלים ולצרכים הנדרשים בכל מחלקה ובהתאם ליכולתה הכספית של העמותה.

עמותת “חיים” תומכת גם ב”איגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים”, בהשוואת פרוטוקולים רפואיים בארץ ובחו”ל, במימון העסקת מנהל נתונים (Data Manager) לצורך הצטרפות לקבוצה לאונקולוגיית ילדים (COG), במימון כנסים (ISPHO) וביצירת פורומים מקצועיים פסיכוסוציאליים שמטרתם להשוות את הטיפול בילדים ברחבי הארץ.