תמיכה במחקר

עמותת חיים מסייעת לקידום איכותו של הטיפול הרפואי הניתן לילדים באמצעות סיוע במימון מחקרים רפואיים,

בתחומים בהם אין תמיכה ממשלתית, במטרה להעשיר את הידע בתחום אשר יעניק שירות רפואי הולם לילדים
החולים ויגדיל את אחוזי ההחלמה ובמטרה להשוות את הטיפול הרפואי בין המרכזים בארץ.